Általános szerződési feltételek

Az Afterglow Esports Egyesület (továbbiakban: Szolgáltató) amatőr és hivatásos e-sport játékosok számára biztosít sportolási és fejlődési lehetőséget csoportos-, vagy egyéni foglalkozások formájában.

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus úton kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.afterglowesports.hu/) történő jogviszonyokra terjed ki.

A weboldal működésével és az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott e-mail címen érdeklődhet.

 1. A szolgáltató adatai

Szolgáltató neve:                                      Afterglow Esports Egyesület
 Szolgáltató székhelye:                            1185 Budapest, Pancsova utca 34.
 Szolgáltató e-mail címe:                          afterglowesportsclub@gmail.com
 Nyilvántartásba bejegyző bíróság:        Fővárosi Törvényszék
 Szolgáltató nyilvántartási száma:          01-02-0016921
 Szolgáltató adószáma:                            19038106-1-43

A tárhely-szolgáltató neve:                      Tárhelypark Kft.
 A tárhely-szolgáltató címe:                     1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe:          info@tarhelypark.hu 
 A tárhely-szolgáltató weboldala:            https://tarhelypark.hu/ 

 1. Alapvető rendelkezések
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 2. A weboldalon megjelenő tartalmak letöltése, terjesztése és értékesítése kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával tehető meg.
 3. A jelen ÁSZF 2021. április 8. napjától hatályos és visszavonásig érvényes. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et, melyet a módosítást követően a weboldalon közzétesz. 
 1. Vásárlás
 1. Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan adatok esetén a felek között nem jön létre szerződés. Szolgáltató nem vonható felelősségre, amennyiben a Felhasználó más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért és ebből eredő egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli. 
 1. Megjelenő szolgáltatások
 1. A megjelenített szolgáltatások megrendelése kizárólag online formában, közvetlenül a weboldalon keresztül történik. A szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak forintban értendő, bruttó fogyasztói árak.
 2. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a szolgáltatás nevét, árát és leírását. A szolgáltatásról megjelenített képek bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 3. A nyilvánvalóan téves, piaci ártól jelentősen eltérő árra leadott megrendelés esetén a Szolgáltató nem köteles a megrendelést teljesíteni a hibás áron. 
 4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció feltételeiről és időtartamáról.
 1. Rendelés és szolgáltatás igénybevételének menete
 1. Felhasználó a kiválasztott szolgáltatást a „Kosárba” gombra kattintva a virtuális kosarába teszi.
 2. Felhasználó megadja a személyes adatait.
 3. Felhasználó kiválasztja a fizetési módot:
  1. Online bankkártyával (Barion)
  2. Virtuális pénztárcával (Paypal)
  3. Banki átutalással
 4.  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 5. Felhasználó a „Fizetés” gombra kattintással elküldi a megrendelését. 
 6. Szolgáltató elektronikus számviteli bizonylatot (számlát, vagy nyugtát) küld a megrendelésről.
 7. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 8. Felhasználó a 5.2. pontban leadott e-mail címére a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. 
 1. A nyújtott szolgáltatások sajátosságai
 1. Szolgáltatás helye a Szolgáltató hivatalos Discord szervere, melynek elérhetősége:  https://afterglowesports.hu/discord 
 2. Felhasználó köteles a Discord szerver szabályzatában foglaltakat betartani.
 3. A Szolgáltató a foglalkozások időpontjáról előzetesen tájékoztatja a Felhasználókat. A Felhasználó köteles időben megjelenni a Szolgáltató foglalkozásain. Az elmulasztott eseményekkel kapcsolatosan a Szolgáltató semmilyen formában nem köteles a Felhasználót kárpótolni.
 4. Felhasználó köteles etikus magatartás tanúsítani a közösség tagjaival szemben.
 5. Felhasználó köteles viselkedésével és megnyilvánulásaival a Szolgáltató jó hírnevét megőrizni. 
 6. Szolgáltató a Felhasználó helytelen magatartása esetén dönthet a Felhasználó Discord jogosultságának időszakos, vagy végleges elvételéről, melynek következményeként a Szolgáltató foglalkozásait nem tudja látogatni.


 

 

 1. Elállás
 1. A megrendelést a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdi meg és teljesíti.
 2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon megjelenő szolgáltatások tekintetében – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján – nem illeti meg elállási/felmondási jog. 
 1. Vegyes rendelkezések 
 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 
 2. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 3. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
 4. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató weboldala Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 
 1. Panaszkezelés
 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van, úgy a Szolgáltató hivatalos e-mail címén közölheti. 
 2. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 1. Szerzői jogok
 1. Az https://www.afterglowesports.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, ebből kifolyólag tilos a weboldalon megjelenő tartalmak letöltése (többszörözése), felhasználása, értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Ezen rendelkezés nem terjed ki az ÁSZF-re és az adatkezelési tájékoztatóra, azokat a Felhasználó korlátozás nélkül letöltheti, tárolhatja.
 2. Az https://www.afterglowesports.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni kizárólag az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 3. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, valamint az internetes reklámfelületeire.
 4. Az https://www.afterglowesports.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Budapest, 2021. április 8.

EDZŐINK