Mikulás Kupa – Teamfight Tactics versenyszabályzata

Afterglow Esports Egyesület

e-mail: AFTERGLOWESPORTSCLUB@GMAIL.COM
web: WWW.AFTERGLOWESPORTS.HU
Adószám: 19038106-1-43
Bankszámla: 11719025-21455436

A Mikulás Teamfight Tactics Verseny (a továbbiakban: „Verseny”) az Afterglow Esports Egyesület által szervezett és lebonyolított esemény.

Jelen hivatalos szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg a Versenyen való részvételt. A jelentkezés benyújtásával és/vagy a Versenyen való részvétel visszaigazolásával minden résztvevőnek és játékosnak meg kell ismerkednie a jelen Szabályzattal, feltétel nélkül el kell fogadnia a Szabályzat feltételeit.

1. Általános rendelkezések

1.1. Mikulás Teamfight Tactics verseny egy League of Legends számítógépes játékverseny, amelyet az Afterglow Esports Egyesület szervez.

Az Afterglow Esports Egyesület egy eSport szervezet, amely az online League of Legends oktatás egyik meghatározó szereplője. Az egyesületben nemzetközi tapasztalattal rendelkező edzők és menedzserek dolgoznak, akik igyekeznek segíteni a hazai esport fejlődni vágyó szereplőit.

Az Afterglow Esports Egyesület célja a Teamfight Tactics esport népszerüsítése, a hazai Teamfight Tactics társadalom kapcsolatainak erősítése, bővítése, valamint nem titkolt célja, hogy a Teamfight Tactics Magyarországon is elismert esport szakág legyen.

1.2. A Versenyen való részvétel feltétele az, hogy a játékosok rendelkezzenek EUNE szerveres Leauge of Legends accounttal.

1.3. A Verseny weboldala: https://challonge.com/hu/agwmktft

1.4. A játékosok és a rajongók által megkívánt összes információt közzéteszik a hivatalos weboldalon.

1.5.A Verseny online formában kerül megrendezésre.

1.6 A Versenyt KriszTKO közvetíti a Twitch csatornáján.

A Versenyt kizárólag KriszTKO csatornája közvetítheti.

1.7. A Verseny 2021. december 12. (vasárnap) kerül megrendezésre.

1.8. A bajnokság nyereményalapja: 20 000 Ft pénznyeremény kerül kiosztásra az alábbiak szerint:

1. helyezett 10 000 Ft

2. helyezett 6 000 Ft

3. helyezett 4 000 Ft

1.9. A nyeremények nem ruházhatók át, nem cserélhetők vagy nem cserélhetők más típusú nyereményre. Az Afterglow Esports Egyesület fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztassa vagy kivonja a bejelentett nyereményösszegeket.

1.10. A nyeremény kifizetése az Afterglow Esport Egyesült és a Versenyen részt vevő játékosok között egyeztetett időkereten és eljáráson belül történik, de legkésőbb a Verseny befejezését követő 1 hónapon belül. A folyamatot befolyásolhatja a pénzátutaláshoz szükséges információk és dokumentumok elérhetősége.

2. A Mikulás Teamfight Tactics verseny menetrendje és szabályai

2.1 Verseny kezdete

2021. december 12. (vasárnap) 9:00

2.2. Versenyformátuma

A Versenyen nincs nevezési díj.

Minden lobby 8 játékosból áll. A lobbyk száma a jelentkező játékosoktól függ. Amennyiben a jelentkező száma nem osztható 8-cal, abban az esetben azon játékosok jelentkezését nem tudjuk elfogadni, akik utoljára jelentkeztek és nem fértek bele 8-as lobby rendszerbe.

Verseny első szakaszában a játékosok pontokat gyűjtenek.

Az első szakasz több mérkőzésből áll, a pontok összeadódnak, a helyezést a szerzett pontok összege határozza meg:

1. hely a játékban – 10 pont

2. hely a játékban – 8 pont

3. hely a játékban – 7 pont

4. hely a játékban – 6 pont

5. hely a játékban – 4 pont

6. hely a játékban – 3 pont

7. hely a játékban – 2 pont

8. hely a játékban – 1 pont

Az első körben a játékosokat elhelyezzük lobbykban, majd az első kör után a lobbyk keveredni fognak az összesített pontszámok alapján felállított rangsor szerint (pl. első kör után az 1. lobbyba az 1-8. helyezett kerül, 2. lobbyba a 9-16. és így tovább)

Ezt a keveredési metódust összesen 4-szer ismételjük. Ez a rendszer elősegíti majd, hogy minden játékos lehetőleg játsszon mindenkivel.

A Verseny második szakaszába (az elődöntőben) a legtöbb pontot gyűjtő 16 játékos kerül, ahol összesen 3 meccset játszanak hasonló szisztémában, mint a selejtezőben.

Az elődöntőből a legjobb 8 játékos kerül a döntőbe.

A döntőt az a játékos nyeri, aki eléri a 18 pontot és azt követően további lobbyt nyer.

A selejtező és az elődöntő után a játékosok által elért pontszámok elvesznek.

A győztesnek és a 2. helyezettnek meg kell küldenie a lobby végeredményét a Verseny szervezőinek.

2.3 Lobby létrehozása

A csoportban a legmagasabb helyezést elért játékosnak kell létrehoznia a lobbyt (az a játékos, aki a legelőkelőbb helyen áll).

5 perc áll rendelkezésre a csoport összegyűjtésére. Ha a játékos 5 percen belül nem csatlakozik a csoporthoz, akkor szervezők pótolják a meg nem jelenő játékost.

3. Játékkliens beállításai

3.1 Játékverzió

Team Fight Tactics legújabb hivatalos verziója.

3.2 Győzelem, vereség és szokatlan helyzetek

A játékosok pozícióját az adott fordulóban szerzett pontok összege határozza meg.

Két vagy több játékos azonos számú pontja esetén a következő, a végső pozíciót befolyásoló tényezők egymás után lépnek életbe:

Egyenlő pontok esetén az a győztes, akinek több előkelő helyezéssel rendelkezik.

Az egyes játékok eredményeit követően a győztes játékosnak el kell mentenie egy képernyőképet a játék végső helyzetével és el kell küldenie a Verseny szervezőinek. Ellentmondásos problémák esetén képernyőképre lehet szükség.

3.3 Szerverek és kapcsolat

A játékosoknak lehetőleg rendelkezzenek megfelelő minőségű adat és internetkapcsolattal.

A játékosoknak a verseny ideje alatt az Afterglow Esports Egyesület Discordján kell tartozkodniuk.

A lobbykban lehetőleg minél több képernyő megosztásra alkalmas játékosnak kell tartózkodniuk a megfelelő minőségű közvetítés érdekében.

Ha problémái vannak a csatlakozással, a játékosnak a lehető leghamarabb vissza kell térnie a játékhoz. Az újrajátszás nem lehetséges.

4. A játékosok jogai és kötelezettségei

4.1. A verseny minden résztvevőjének az Afterglow Esports Egyesület Discord szerverén kell lennie, hogy a Verseny szervezőivel kommunikálhassanak, valamint a Verseny szakértői közvetíthessék a lobbykat.

4.2. A Verseny ideje alatt a Verseny szervezői jogosultak tájékoztatást kérni, illetve a játékosok kötelesek tájékoztatást adni a játékosok által használt technikai eszközökről. Az Afterglow Esports Egyesület saját belátása szerint megtilthatja bármely speciális játékos  vagy technikai eszköz használatát a Verseny biztonságával, hatékonyságával és tisztességével kapcsolatos okokból.

4.3. A játékosoknak sportszerűséget és tiszteletet kell tanúsítaniuk egymás, valamint az Afterglow Esport Egyesület verseny szervezői és személyzete iránt. A játékosoknak a Verseny alatt mindenkor szigorúan be kell tartaniuk az Afterglow Esports Egyesület utasításait. A játékosoknak a Verseny keretein belül folyamatosan képességeik maximumát kell adniuk, és kerülniük kell a sportszakmaiság, a tisztesség és a fair play elveivel össze nem egyeztethető cselekedeteket. Ha egy játékos nem megfelelően viselkedik és/vagy nem tartja be ezeket a szabályokat, az Afterglow Esports Egyesület saját belátása szerint dönthet a Versenyből való azonnali kizárás szükségességéről és a játékos megfosztásáról minden lehetséges nyereménytől. Az Afterglow Esports Egyesület fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megtiltsa a kizárt játékosok Afterglow Esports Egyesület által szervezett jövőbeni eseményeken való részvételétől.

4.4. A nem megfelelőnek ítélt és a Szabályokat megsértő magatartás többek között, de nem kizárólagosan:

Agresszív viselkedés más játékosokkal, Verseny szervezőivel és közönséggel szemben;

Túlzott kommunikáció a játék során. Csak a sporthoz köthető viselkedés kifejezése (például „gl”, „hf”, „gg”, „pp”) és a megfelelő kommunikáció megengedett;

Csalás bármilyen formában;

Bármilyen játékon belüli hiba használata előny megszerzésére;

Harmadik féltől származó alkalmazások használata, amelyeket a Steam irányelvei és szabályai tiltanak;

Pénzbeli fogadás a bajnokság bármely játékára;

Részvétel bármilyen, a mérkőzés eredményének meghatározásával kapcsolatos akcióban (a játékos által kapott, a mérkőzések eredményének meghatározására vonatkozó ajánlatokat haladéktalanul át kell adni az Afterglow Esport Egyeüsletnek);

Az Afterglow Esports Egyesület számára elfogadhatatlan bármilyen viselkedés;

A jelen Szabályzat bármely egyéb megsértése.

5. SZERZŐI JOG

5.1 A Versenyhez kapcsolódó összes tulajdonjog (beleértve, korlátozás nélkül a marketingre, a médiára és a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat) a Afterglow Esports Egyesületet vagy azok megfelelő tulajdonosait illeti meg.

5.2 A játékosok nem köthetik a Versenyen való részvételüket a kereskedelemhez, és nem használhatják fel az Afterglow Esports Egyesületet vagy más releváns tulajdonosok szellemi tulajdonjogát, mivel ezt nem engedhetik meg harmadik feleknek az Afterglow Esports Egyesület előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

5.3 A Versenyben való részvétellel minden játékos feltétel nélkül engedélyt ad az Afterglow Esports Egyesületnek és annak megfelelő engedélyeseinek, utódainak és örököseinek, hogy köztudomásúvá tegyék, valós időben közvetítsék és rögzítsenek a játékosnak a versenyen fellépő előadásait, és a Versenyhez kapcsolódó egyéb eseményeken, beleértve a játékos nevét, felhasználónevét (beceneve), logóját, avatárját, játékos címkéjét vagy analógját, hangját, idézeteit, képét, egyéb személyes jellemzőit és egyéb információkat („Megjelenés”), valamint a jogot, de nem köteles terjeszteni, bevonni, a nagyközönség elé tárni, bármely nyelvre lefordítani, allicencbe adni vagy más módon felhasználni, az ilyen megjelenést minden további fizetés nélkül, részben vagy egészben bármilyen tömegmédiában, beleértve a nem kizárólag a ma ismert és a jövőben kifejlesztett interneten, világszerte korlátlan ideig, bármilyen célból, beleértve, de nem kizárólagosan a közvetítés jogát, a verseny reklámozása, marketingje és népszerűsítése érdekében az Afterglow Esports Egyesület saját honlapján, hivatalos honlapján és a jövőbeni eseményeken.

5.4 A játékosok tudomásul veszik a következőket is:

Verseny mérkőzéseit az Afterglow Esports Egyesülete online közvetítheti (videóközvetítés) a verseny hivatalos kommentátorainak részvételével.

6. Garancia és felelősség

6.1 Az Afterglow Esports Egyesület nem vállal garanciát, és ezennel visszautasít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát a Versenyhez kapcsolódó nyereményekre vonatkozóan. Semmilyen módon nem korlátozza a fentiek általánosságát, és anélkül, hogy felmondana más megállapodásokat, amelyek egy játékosra, mint egy Versenyen résztvevőre vonatkoznak, az Afterglow Esports Egyesület ezennel elhárít minden garanciát és feltételt, legyen az kifejezett, hallgatólagos, törvényi vagy egyéb, a játékszoftverrel kapcsolatban, az Afterglow Esports Egyesület webhely, a verseny felszerelése és működése, beleértve, korlátozás nélkül, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a nevekre, a jogsértésekre és azok analógjaira vonatkozó minden vélelmezett garanciát, bármely joghatóság törvényeivel összhangban.

6.2 Az Afterglow Esports Egyesület nem vállal felelősséget az Afterglow Esports Egyesület webhely használatával kapcsolatos vagy azzal kapcsolatos hibás vagy pontatlan információkért vagy egyéb anyagokért, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen hibáért, kihagyásért, megszakításért, törlésért, meghibásodásért, működési vagy átviteli késedelemért, kommunikációs vonalakért, lopásért, megsemmisítésért vagy a webhelyhez való jogosulatlan hozzáférésért a játékban. Az Afterglow Esports Egyesület igyekszik biztosítani a verseny integritását, de nem vállal felelősséget a játékosok Versennyel kapcsolatos cselekedeteiért, beleértve a játékosok azon kísérleteit, hogy megkerüljék a szabályokat, vagy más módon megzavarják az adminisztrációt, a biztonságot, az őszinteséget, a tisztességet vagy megfelelő szabályokat.

7. Egyéb

7.1 Jelen szabályok bármely részének megsértése a Afterglow Esports Egyesület saját belátása szerint szankció(k)hoz és/vagy vereség beszámításához vezethet. Minden játékosnak szigorúan be kell tartania a Afterglow Esports Egyesület utasításait. Az Afterglow Esports Egyesület minden döntése és vezetői pillanata végleges és kötelező. Az Afterglow Esports Egyesület fenntartja a jogot, hogy bármely résztvevővel szemben bármikor és bármilyen okból szankciókat szabjon ki.

A következő szankciók alkalmazhatók:

  • figyelmeztetés;
  • diszkvalifikáció;
  • nyeremény elvesztése.

7.2 Bármely játékost érintő kizárási jog esetén ez a jog a Afterglow Esports Egyesület kizárólagos következtetései alapján gyakorolható. Azok a játékosok, akik úgy döntöttek, hogy megtagadják a versenyen való részvételt és/vagy kizárták, semmilyen feltétellel nem vehetnek részt újra a versenyen.

7.3 A jelen Szabályzatra Magyarország törvényei az irányadók és azokkal összhangban értelmezendők, bármilyen törvény alkalmazása, illetve egymással ellentétes rendelkezések vagy szabályok alkalmazása nélkül. A jelen Szabályzatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitát, ideértve annak fennállásával, érvényességével vagy megszűnésével kapcsolatos kérdéseket is, ha az ilyen vitát/kérdést a felek tárgyalásos úton nem rendezik, bírósági eljárás következik.

7.4 Az Afterglow Esports Egyesület fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat bármely részét bármikor módosítsa és/vagy bármely játékos saját belátása szerint törölje a Versenyen való részvételét. A szabályok frissítései a Versenyen résztvevő játékosok értesítése nélkül is közzétehetők. A verseny formátuma és/vagy menetrendje előzetes értesítés nélkül is változhat. A hírek nyomon követése és a szabályok megértése a Verseny időpontjában a Verseny minden résztvevőjének közvetlen, saját felelőssége.

7.5 Az Afterglow Esports Egyesület és a szervezők meghozhatják saját döntéseiket, amelyek vészhelyzetekben ellentétesek lehetnek a Szabályokkal. Az Afterglow Esports Egyesület és a szervezők saját döntéseiket is meghozhatják olyan helyzetekben, amelyekre a szabályok nem vonatkoznak.

Amennyiben a játékos 1 hónapon belül nem adta meg adatait a nyeremény átadásához, úgy az Afterglow Esports Egyesület nem vállal garanciát a nyeremény átadására.